I. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy dokument dotyczący wydarzenia „Black Friday” określa warunki, zakres i sprawy dotyczące promocji tego wydarzenia, warunki użytkowania oraz uprawnienia uczestników wydarzeń i obowiązki organizatora.

2.    Klienci spełniający warunki udziału w wydarzeniu mogą wziąć udział w tym wydarzeniu. Stają się wówczas uczestnikami wydarzenia („Uczestnik wydarzenia”).


II. Przedmiot wydarzenia i warunki udziału w wydarzeniu


1.    Przedmiotem wydarzenia jest możliwość skorzystania z rabatu udzielonego uczestnikom wydarzenia zgodnie z warunkami wydarzenia w trakcie jego trwania, włącznie z udzieleniem rabatu zmniejszającego cenę produktów oferowanych w sprzedaży pod adresem: https://www.eyerim.com („Produkty”) w wysokości określonej w sekcji 2 poniżej („Przedmiot rabatu”).

2.    Rabat zostanie udzielony w następującej wysokości:

    a) 15% na wszystkie nieprzecenione modele okularów przeciwsłonecznych po podaniu kodu: BF15SUN.
    b) 30% na oprawki ze szkłami po podaniu kodu: BF30EYE. Nie dotyczy modeli z kolekcji eyerim.
    c) 50% na zakup dwóch modeli okularów przeciwsłonecznych lub okularów korekcyjnych z kolekcji eyerim po podaniu kodu: BF50EYC.

Rabat obejmuje tańszy z modeli dodanych do koszyka. W przypadku reklamacji lub zwrotu produktów po wykorzystaniu rabatu określonego w punkcie c, procedura postępowania jest następująca:

  • Jeśli Uczestnik Wydarzenia składa reklamację / zwraca ten z modeli, którego cena jest wyższa, umowa zostaje anulowana i Uczestnik Wydarzenia otrzymuje zwrot pieniędzy w kwocie równej pierwotnej cenie obu produktów.
  • Jeśli Uczestnik składa reklamację / zwraca ten z modeli, którego cena jest niższa, otrzymuje zwrot równy cenie po rabacie tego modelu i pierwotnej cenie modelu w wyższej cenie.
3.    Kody rabatowe i obniżki cen obowiązują przez czas trwania promocji i w przypadku spełnienia warunków każdej z promocji lub każdego rabatu.

4.    W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach niniejszej promocji, rabat zostaje zastosowany do jednego produktu.

5.    Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w promocji nie wiąże się z innymi kosztami niż cena zakupu produktów i cena rodzaju transportu wybranego przez klienta).

6.    Niektóre produkty mogą być wyłączone z niniejszej promocji w trakcie jej trwania.

7.    Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, należy:

    a) przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin;
    b) dodać do koszyka produkty objęte rabatem;
    c) przed złożeniem zamówienia – w Koszyku na zakupy – wprowadzić kod rabatowy / kody rabatowe i nacisnąć przycisk „Zastosuj”.

Niepodanie kodu rabatowego oznacza, że nabywca zrzeka się prawa do skorzystania z promocji w związku z transakcją. W każdej sytuacji w chwili dokonania płatności klient traci prawo do skorzystania z rabatu w odniesieniu do przeprowadzonej transakcji.

8.    Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, kampaniami promocyjnymi, specjalnymi cenami ani rabatami na produkty obowiązującymi w sklepie internetowym, jeśli warunki takiej promocji lub dotyczące takich produktów są inne.

9.    Przedmiot rabatu nie podlega płatności gotówką ani wymianie na inną formę płatności i nie może być przenoszony.